Onthaalplan Landschapspark Drongengoed

Landschapspark Drongengoed heeft heel wat troeven die streekbewoners en bezoekers van veraf aantrekken. We werken op dit moment aan een strategische visie voor het onthaal, de toegankelijkheid en een duurzame (recreatieve) mobiliteit voor het volledige landschapspark én voor de omgeving van het Drongengoedbos-Maldegemveld. Daarbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van het gebied en de ecologische en landschappelijke kwaliteit. Hiervoor zetten we een participatief traject op om besturen, middenveldorganisaties, én vooral lokale verenigingen en inwoners te betrekken bij de planopmaak. De lokale betrokkenheid van in de beginfase is belangrijk om het draagvlak en vooral medewerking te stimuleren bij de volgende fase, namelijk de realisatie. Sluitstuk vormt het actieplan zodat iedere partner na de visiefase zelf aan de slag kan gaan voor de realisatie ervan. Na de planopmaak worden de eerste pilootprojecten gerealiseerd en stellen we een communicatiestrategie op om bezoekers te informeren en te sensibiliseren.

De gemeente Maldegem, het strategisch project landschapspark Drongengoed, Regionaal Landschap Meetjesland en BOS+ nodigen je graag uit op een eerste voorstelling van het onthaalplan voor het landschapspark Drongengoed op zaterdag 23 november 2019. BOS+ stelt tegelijkertijd ook haar natuurlijke erfgoedroute doorheen het Drongengoed en het Maldegemveld voor.

15.00 uur – plechtige opening door

• dhr. Peter Van Hecke, schepen voor Toerisme van de gemeente Maldegem,

• dhr. Geert Storme, coördinator van het strategisch project landschapspark Drongengoed

• mevr. Tine De Kezel, bewegingsmedewerker Bos+

U kan meer informatie krijgen over het onthaal en de onthaalpoorten die in Kleit, Ursel en Oostwinkel zullen opgesteld worden en we wandelen ook een stukje van de nieuwe wandeling in. De namiddag wordt afgerond met een drankje, te midden van onze prachtige natuur in Kleit.

Beleef het landschapspark Drongengoed en laat je meeslepen in de verhalen en de grenzeloze rust. Ontdek, geniet en ontspan!

Op de Nieuwjaarsreceptie van zondag 5 januari in Ursel (in plaats van op 27 oktober, zoals in de Landschapskrant eerst werd gezegd) stellen de onthaalvisie van het landschapspark voor in Ursel. Hoe gaan we bezoekers ontvangen? En hoe zit het met mobiliteit?

Dit project wordt gesubsidieerd met middelen van LEADER.

Het Landschapspark Drongengoed verkennen, doe je liefst vanuit de dorpen er om heen. Daar vind je parking, horeca en dus een mooie uitvalsbasis om van de streek te genieten. Klik op uw favoriet startpunt.

Dorpskern Knesselare

Dorpskern Ursel

Dorpskern Kleit