Onthaalplan Landschapspark Drongengoed

Regionaal Landschap Meetjesland werkt op dit moment aan een strategische visie voor het onthaal, de toegankelijkheid en een duurzame (recreatieve) mobiliteit voor het volledige landschapspark én voor de omgeving van het Drongengoedbos-Maldegemveld. Daarbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van het gebied en de ecologische en landschappelijke kwaliteit. Dit project wordt gesubsidieerd met middelen van LEADER.

Het Landschapspark Drongengoed verkennen, doe je liefst vanuit de dorpen er om heen. Daar vind je parking, horeca en dus een mooie uitvalsbasis om van de streek te genieten. Klik op uw favoriet startpunt.

Dorpskern Knesselare

Dorpskern Ursel

Dorpskern Kleit