Onthaalplan Landschapspark Drongengoed

Landschapspark Drongengoed heeft heel wat troeven die streekbewoners en bezoekers van veraf aantrekken. We werken op dit moment aan een strategische visie voor het onthaal, de toegankelijkheid en een duurzame (recreatieve) mobiliteit voor het volledige landschapspark én voor de omgeving van het Drongengoedbos-Maldegemveld. Daarbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van het gebied en de ecologische en landschappelijke kwaliteit. Hiervoor zetten we een participatief traject op om besturen, middenveldorganisaties, én vooral lokale verenigingen en inwoners te betrekken bij de planopmaak. De lokale betrokkenheid van in de beginfase is belangrijk om het draagvlak en vooral medewerking te stimuleren bij de volgende fase, namelijk de realisatie. Sluitstuk vormt het actieplan zodat iedere partner na de visiefase zelf aan de slag kan gaan voor de realisatie ervan. Na de planopmaak worden de eerste pilootprojecten gerealiseerd en stellen we een communicatiestrategie op om bezoekers te informeren en te sensibiliseren.

Dit project wordt gesubsidieerd met middelen van LEADER.

Het Landschapspark Drongengoed verkennen, doe je liefst vanuit de dorpen er om heen. Daar vind je parking, horeca en dus een mooie uitvalsbasis om van de streek te genieten. Klik op uw favoriet startpunt.

Dorpskern Knesselare

Dorpskern Ursel

Dorpskern Kleit