3 Leader-projecten voor het Landschapspark Drongengoed goedgekeurd!

1. Ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw heeft een project voorbereid om gastheren op te leiden die bezoekers in het gebied wegwijs maken en de vele mogelijkheden promoten, een nieuwe vorm van toeristisch infokantoor.

2. Educatieve speelzone

Vlakbij de Drongengoedhoeve wordt door de bvba Drongengoedhoeve een natuurlijke speelzone ingericht met een zitplek en spel- en belevingselementen geïnspireerd op de streek. Daarbij staan vier thema’s centraal: water, klei, schapen en hout.

3. Onthaalplan Landschapspark Drongengoed

Regionaal Landschap Meetjesland werkt aan een strategische visie voor het onthaal, de toegankelijkheid en een duurzame (recreatieve) mobiliteit voor het volledige landschapspark én voor de omgeving van het Drongengoedbos-Maldegemveld. Daarbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van het gebied en de ecologische en landschappelijke kwaliteit.