Beheermoment Kanaalreservaat

Hoekestraatbrug Knesselare
Zuidleiestraat 2, 9910 Knesselare, België

De beheerdoelstelling voor 2014 is in grote lijnen een verderzetten van het beheer van de laatste jaren. Voor de rechteroever is dit het behoud van de schrale bermen van talud en bovenberm. Zo houden we hier de populatie Bevertjes, Kattendoorn, Agrimonie en onze talrijke wasplaten nauwgezet in het oog. Begrazing is hier dus verder aangewezen. Wat jaagpad en oeverzone betreft krijgen we wel af te rekenen erge oevererosie. Op sommige plaatsen is het jaagpad al voor de helft afgeslagen dat voor een groot deel te wijten is aan de snelvaart. Nieuwe steenbestorting is hier aangewezen maar is bij Waterwegen en Zeekanaal (WenZ), de beheerder van het kanaal, niet prioritair. Voor de nieuw aangelegde kanaaltaluds te St.Joris dreigen we onder andere het Wit vetkruid te verliezen. Dit is toch één van onze doelsoorten die er voorkomen op de overversteviging. Een goed ontwikkelde oevervegetatie is nergens aanwezig. Zo is het voorkomen van typische rietvogels, op bosrietzanger na, totaal afwezig.
Op de linkeroever wordt door ons nog geen beheer uitgevoerd. Het is wachten tot WenZ er een schapenraster plaatst. Maar ook dit is nog niet in het vooruitzicht. Eerst wil WenZ een grondige aanpak van de verbossing vooral op jaagpad en oeverzone. Dit om de zichtbaarheid voor de scheepvaart te verbeteren. Het jaagpad heeft al een beurt gekregen, de minder gemakkelijk bereikbare oeverzone nog niet.
Tussen de kanaalbrug Knesselare en de zwaaikom, grens met Aalter beogen we hetzelfde beheer als op de rechteroever. Vanaf de brug van Knesselare tot aan de grens met St.-Joris heeft de verbraming en verbossing alles ingenomen. Hier zijn mogelijkheden om een mozaïeklandschap te creëren, een halfopen landschap met bomen en grazige stukken, vergelijkbaar met de linkeroever te Patersveld te Aalter. Maar daarvoor zal het overgrote deel nog eens een grondige opknapbeurt moeten krijgen alvorens ook daar schapen geiten worden ingezet.
Op de rechteroever zullen we de nodige zorgen blijven besteden aan de oeverzwaluwenwand die dit jaar is ingericht aan de zuidkant van een voormalig opgespoten terrein. Dit jaar was er meteen één geslaagd broedgeval. We hopen dat dit uitbreiding vindt. De ruigte wordt verder begraasd en is voor ons zeer praktisch om bokken, rammen en ooien gescheiden te houden.
Voor werkgerief wordt gezorgd.
Trefpunt: Kanaalbrug, (GPS: N 51.117223, E 3.392866) kruispunt Hoekestraat – Zuidleie, Knesselare
Om: 9.00u-13.00u
Info: Etienne Vanaelst 0474 64 23 23

Je vindt meer info over de lokale afdeling van Natuurpunt op de website van Natuurpunt Maldegem-Knesselare

© Copyright 2014 - Landschapspark Drongengoed | Website door jrgndwvr.be