Werken aan vleermuisverblijven in Provinciaal recreatiedomein Het Leen

Midden september startten de eerste werken aan de vleermuisverblijven in Provinciaal recreatiedomein Het Leen in Eeklo.

In het bosgebied van Het Leen zijn vier bunkers en twee munitiegebouwtjes uit het militair verleden van het recreatiedomein ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen. In die winterverblijven telt het recreatiedomein jaarlijks een 150-tal vleermuizen.

De locaties in Het Leen staan echter onder druk. De oorspronkelijke inrichting is stilaan aan vervanging toe en regelmatig wordt er ook vandalisme vastgesteld. Sinds 2009 gaat het aantal aanwezige vleermuizen dan ook permanent achteruit. Daarom werd door het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos een Europese subsidie toegekend voor het herstellen van de vleermuislocaties in Het Leen.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de recreatiedomeinen: “Vleermuizen zijn beschermde zoogdieren. In het provinciaal recreatiedomein Het Leen overwinteren ze in de bunkers en opslagplaatsen in het recreatiedomein. Door die overwinteringsplaatsen op de juiste manier te onderhouden en in te richten, proberen we het vleermuizenbestand in Het Leen op peil te houden of zelfs te laten toenemen.”

Deze subsidie past binnen de natuurdoelen van de Europese Speciale Beschermingszone waarin het recreatiedomein gelegen is, meer specifiek de instandhoudingsdoelen voor vleermuizen in Natura 2000-gebieden.

Werken

Vanaf midden september pakt men de vier bunkers aan de buitenzijde aan. Hierbij worden de aanwezige tochtgaten in de constructies gedicht en wordt er extra aarde opgevoerd als isolatie. Tevens worden de struiken op de bunkers in hakhout gezet zodat ze bij eventuele val geen schade aanrichten. Rondom de bunkers komt er een nieuwe houten afsluiting met daarin een takkenwal om ongewenste betreding en verstoring te voorkomen.

De werken worden uitgevoerd door de sociale werkplaats Groep Intro uit Maldegem. In een tweede fase, volgende zomer, worden de bunkers aan de binnenkant heringericht en voorzien van nieuwe deuren. Dan worden ook de twee nabije opslagplaatsen grondig aangepakt.

Deze actie wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Het Leen … Natuurlijk!

Het Leen laat haar bezoekers elk jaar kennis maken met deze fluwelen fladderaars in het kader van de activiteitenreeks ‘Het Leen…Natuurlijk!’. Op een zomeravond trekken gidsen er dan op uit met een batdetector om vleermuizen te spotten. De deelnemers krijgen ook uitleg over het leven van vleermuizen, hoe je ze kan herkennen en wat schadelijk is voor deze dieren. Je komt op deze activiteit ook te weten of ze nu echt in je haar vliegen of zich als een vampier in je hals vastbijten.

 

Inlichtingen:

Gedeputeerde Annemie Charlier

Tel. 09 267 81 49

 

Provincie Oost-Vlaanderen

dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling

contactpersoon: José De Laender

tel. 09 267 76 32

Verhalen van den buiten

Het landschapspark Drongengoed zit vol verhalen, oude landbouwwijsheden, oude spreuken, oude gerechten, verhalen over personen, gebouwen en bomen. De Meetjeslandse gidsenvereniging wil graag  aan jullie vertellen tijdens twee evenementen. Op zaterdag 26 oktober kan je mee gaan fietsen om zo de verhalen in en rond Aalter te ontdekken. Op vrijdagavond 15 november kan je, tijdens de Week van de Smaak, dan weer mee op een smaakvolle wandeltocht vol verhalen en enkele hapjes.

Verhalenfietstocht – 26 oktober

Op zaterdag 26 oktober kan je mee op verhalenfietstocht in de omgeving van Aalter!

Tijdens deze fietstocht van ongeveer 20 km stop je regelmatig op plekken waar onze gids een verhaal kan over vertellen. We voorzien een vijftal stops, en tijdens de tocht wordt je getrakteerd op een drankje.

Zin om de verhalen van je streek beter te leren kennen op een sportieve manier? Schrijf dan snel in!

Kostprijs: 5 euro (ter plekke te betalen)

Adres: Kiosk op de Markt van Aalter

Verhalenwandeltocht – 15 november

Op vrijdagavond 15 november kan je, tijdens de Week van de Smaak, mee op een smaakvolle wandeltocht vol verhalen en enkele hapjes.

Tijdens deze wandeltocht van ongeveer 5 km stop je regelmatig op plekken waar onze gids een verhaal kan over vertellen. We voorzien een vijftal stops, en tijdens de tocht wordt je getrakteerd op een drankje.

Zin om de verhalen van je streek beter te leren kennen op een sportieve manier? Schrijf dan snel in!

Kostprijs: 5 euro (ter plekke te betalen)

Adres: Parking (evenwijdig met de Aalterbaan) gelegen aan de Kinderopvang en ingang van de Mariagrot in Kleit

Het project ‘Verhalen van den buiten’ van de Meetjeslandse Gidsenvereniging was mogelijk dankzij de financiële steun van de Ideeënwedstrijd van het landschapspark Drongengoed.

Landbouw en natuur komen dichter bij elkaar dankzij beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

De win-win situatie voor zowel landbouw als voor natuur is nog te onbekend. Tijdige informatie en vertrouwvolle communicatie zijn de codewoorden die tot nu onvoldoende in de praktijk werden omgezet in de landbouwsector.

Bedrijfsgilde Maldegem en gemeentebestuur Aalter organiseerden begin juli een informatievergadering.

Bedrijfsplanner, zeg maar adviseur, Filip Jonckheere van de VLM bracht zijn verhaal over bloemen en bijen, over schaduwstroken en nestbeschermers bij de leden van de bedrijfsgilde Maldegem. Hij deed dit ter gelegenheid van de verplichte bijscholing die alle sproeistoffengebruikers moeten volgen willen zij hun fytolicentie behouden.

In Aalter nam bedrijfsplanner Pascale Steurbaut het woord en was het het gemeentebestuur dat alle landbouwers uitnodigde om kennis te maken met de voordelen van een overeenkomst voor botanisch beheer, voor soortenbescherming, voor aanleg en onderhoud van een perceelsrand, voor behoud van kleine landschapselementen, voor erosiebestrijding en voor verbetering van de waterkwaliteit.

Permanente tentoonstelling ‘Het geheim van de Cuesta’

De permanente landschapstentoonstelling ‘Het geheim van de Cuesta’ op de Drongengoedhoeve brengt de ontwikkeling van het typische Cuesta-landschap in beeld: vanaf het geologische ontstaan, over de gebruiken in de archeologie, tot het veelzijdige stuk platteland, wat het huidige gebied is. Het Cuesta-landschap, de typerende kleiheuvel, loopt van Zomergem tot Oedelem. Het huidige drevenpatroon van het Drongengoed is een gevolg van de bewerking van dat Cuesta-landschap.

De tentoonstelling is gehuisvest in de schuur naast de cafetaria, waar ook het toeristisch infopunt ondergebracht is. Naast de informatieve functie, heeft de tentoonstelling ook een ‘uitsturende’ functie. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling de uitvalsbasis wordt voor een wandeling of fietstocht in het gebied. Er zijn tenslotte nog veel relicten in het landschap zelf terug te vinden. Ook klassen uit het secundair onderwijs of andere groepen zullen de tentoonstelling kunnen bezoeken. De tentoonstelling is gratis en is elke zaterdag en zondag geopend.

Dankzij financiële middelen van het Europees Landbouwfonds, de eigenaars van de Drongengoedhoeve, Paul Vansteelandt en Raoul De Bruyne, en het Agentschap voor Natuur en Bos kwam deze tentoonstelling tot stand. Inhoudelijk werd de tentoonstelling uitgewerkt door werkgroepen onder leiding van Paul Vansteelandt (geologie), professor Wim De Clercq (archeologie) en Griet Buyse en Marc Spanhove (natuur – Agentschap voor Natuur en Bos). Ontwerpbureau Exponanza gaf de tentoonstelling vorm.

Zeker een bezoekje waard!

Webshop voor Meetjeslandse producten

De coöperatie mmm…eetjesland verbindt lokale producenten uit regio Meetjesland en zorgt voor gezamenlijke promotie. Om verder te kunnen groeien had de coöperatie nood aan een vlot overkoepelend systeem voor verkoop en levering. Het Plattelandscentrum Meetjesland, dat instaat voor de begeleiding van de cvba, bundelde samen met de producenten de krachten om een gebruiksvriendelijke webshop en een bijhorend logistiek systeem op te zetten.

Wie voor minimaal 100 euro bestelt, geniet van een levering aan huis, voor kleinere bestellingen kan je terecht in een lokaal afhaalpunt. Alles verloopt geheel automatisch.

Bestellen kan tot zondag 12u en op de eerstvolgende dinsdag worden de producten geleverd bij professionele klanten. Vanaf woensdag zijn de producten af te halen bij de verkooppunten. In de aanvangsfase is er een levering per 14 dagen, op termijn is het de ambitie om wekelijks te kunnen leveren.

De logistiek ligt in handen van Dieter De Baere, producent van mmm…eetjesland via zijn hoeveslagerij ’t Pauwenhof.

www.mmm-eetjesland.be of info@mmm-eetjesland.be

De purperen hei bloeit reeds prachtig in het Maldegemveld

IMG_4391

Door de lange droogte bloeit de struikheide nu al mooi paars. Normaal gezien kun je pas eind augustus van dit uitbundige schouwspel genieten. Wie van de bloeiende heide in het Maldegemveld wil genieten, trekt dus nu best zijn wandelschoenen aan!

Kies het gele Natuurpuntpad (Krakkepad) dat vertrekt vanaf het infobord op de Krakeelparking. Op de open plekken zie je de paarse vlekken verschijnen.

Dankzij de werkzaamheden door vele vrijwilligers en de professionele terreinploegen van Natuurpunt zorgen we ervoor dat deze heide jong blijft en niet dichtgroeit. Bovendien helpen de runderen van plaatselijke landbouwers en galloways een handje mee om het gras tussen de heide kort te houden.

Speur maar eens naar zoemende wilde bijen, zweefvliegen, sprinkhanen, vlinders, libellen of levendbarende hagedis op het knuppelpad. Misschien treft je er ook nog een zingende boompieper of kom je ree of damhert tegen.

Geniet ervan!

IMG_4393IMG_4403IMG_4433IMG_4402

Meer info vind je op de website van Natuurpunt Maldegem-Knesselare

Volg Natuurpunt Maldegem-Knesselare ook op Facebook

Vier paalkampeerplaatsen in landschapspark Drongengoed

Sinds midden mei telt het landschapspark Drongengoed vier paalkampeerplaatsen. Er was er al eentje in Maldegem Kleit. Maar nu kan je ook je tentje opzetten in Eeklo, Zomergem en Knesselare. Er is ook eentje in Assenede, dichtbij het Bellebargiebos en de Lembeekse bossen. Meer info hierover op www.meetjesman.be

 

20180516-NIEUWS-51 from AVS on Vimeo.

Onderhoudsbeurt voor het speelplein in Kleit

Onlangs kreeg het speelplein in Kleit een grote onderhoudsbeurt door vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem-Knesselare en de oud-Chiroleiding van Kleit! Het blotevoetenpad werd volledig verwijderd en opgekuist, er werden “nieuwe” paadjes gemaakt in het speelbos, de wilgenhutten werden ingevlochten, de wilgen werden geknot en wilgentakken werden geplant langsheen het fietspad. Een mooi voorbeeld van samenwerken!

Bivakzone

In poortdorp Kleit is er een bivakzone, vlak naast de bosrand. Je kan er heerlijk overnachten in het groen! Van daar uit kan je het bosgebied uitstekend verkennen, via idyllische knuppelpaadjes kom je tot in het hart van de groene long!
Omwille van de dikke kleilaag in de grond kan het terrein soms drassig zijn, vooral tijdens de winter en vroege lente.
Hier vind je alle details i.v.m. je verblijf in de bivakzone. Vragen of opmerkingen over de bivakzone? Stel ze aan de milieudienst van Maldegem.

Winterwandeling Ursel en Kleit

Winterweer, wandelweer! Een uitgelezen moment om de mooiste plekjes in het Landschapspark Drongengoed te (her)ontdekken, met – speciaal voor u – deze mooie winterwandelingen vanuit poortdorpen Kleit en Ursel.

Hier kan je de wandelingen afdrukken in documentvorm: Winterwandelingen Ursel en Kleit

Je kan de wandelroutes ook online bekijken en afdrukken op de wandelrouteplanner:
klik hier voor de winterwandeling in Kleit
klik hier voor de winterwandeling in Ursel

Avontuurlijke wandeling via speelbos Kleit
Maldegem-Kleit is het noordelijke poortdorp van dit unieke landschapspark. Bij deze wandeling staat het speelbos centraal. Je kan gemakkelijk je wagen kwijt in de omgeving van de kerk. Het speelbos bestaat uit twee delen. Als een van de weinige plekjes in België mag je in de bivakzone vrij kamperen, zolang er niet meer dan drie tenten staan én maximum vijftien personen per nacht. De zone ligt pal naast een toegankelijk jong bos, waarin kinderen volop kunnen ravotten. Het speelbos is ook een aangename recreatiezone, waar iedereen welkom is. Je kan er barbecueën aan de vuurplaats, er is een waterpomp, een picknicktafel, schuilhut, blotevoetenpad, knuppelpad, minivoetbalgoals,… Het is de ideale uitvalsbasis om het Landschapspark Drongengoed te ontdekken; het grootste aaneengesloten bosgebied in Oost-Vlaanderen. Let wel op: de uitgestippelde wandeling gaat grotendeels over avontuurlijke bospaden. Zorg dus voor stevig schoeisel, want het kan niet alleen wat modderig zijn, maar het pad is vaak hobbelig, en bij regenweer kunnen de knuppelpaadjes er glad bij liggen. Kortom, een stukje avontuur dicht bij huis, en ideaal om de eindejaarskilootjes weg te wandelen. En om in de zomer nog een keertje over te doen!

Verrassende wandeling via speeldorp Ursel
Welkom in poortdorp Ursel, de oostelijke toeganspoort tot het landschapspark. Laat je wagen achter op de parking en verken even één van de meest gezellige Meetjeslandse dorpen, misschien is dit wel je eigenste thuisdorp? Ursel is het dorp van de speelse volksfiguur Pierlala, hij verwelkomt je vanaf de Urselseweg. Op het verkeersvrije dorp kan je ongedwongen picknicken, knikkeren of een spelletje pétanquen… Vervolg je tocht via de landelijke wegen van Ursel, langs knooppunten 83-82-80-81, en laat je verrassen door het lappendeken van natuur en landbouw onderweg. Sta ter hoogte van knooppunt 77 even stil bij het monument ‘Vervlogen Verleden’, dat het huidige rustige landschap wil linken aan de gebeurtenissen op ‘B-67’, het verdwenen WOII-vliegveld. In het verdere boscomplex tussen knooppunt 77 en 76 kan je het verhaal van ‘B-67’ in detail meevolgen, langs het infopad ‘Vervlogen Verleden’. Van knooppunt 76 en 75 gaan we opnieuw naar Urseldorp. Stevig gestapt, tijd om af te sluiten daar en de dorst te lessen!

Wil je nog meer of is deze route een beetje te lang? Stippel dan gerust zelf je eigen wandeling uit met de digitale wandelrouteplanner van Toerisme Oost-Vlaanderen. Of koop de wandelnetwerkkaarten van de Meetjeslandse Bossen in één van de toeristische infopunten of hier online.
Het gemeentelijk toeristisch infopunt in de Drongengoedhoeve is elke zondag open van 14 uur tot 16 uur, tijdens de week kan je de wandelkaart ook kopen in de cafetaria.

Wandelnetwerk Meetjesland

Wandelen via de knooppunten in en rond Landschapspark Drongengoed, Provinciaal Domein Het Leen of de Lembeekse Bossen.

Bestel ‘Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen’ of stippel uw route uit op onze wandelrouteplanner.

Toeristisch infopunt en Drongengoedhoeve gesloten op 25/10/15

Op maandag 19/10 zijn er filmopnames gestart in en rond de Drongengoedhoeve. Daardoor sluit de Drongengoedhoeve de deuren van maandag 19 oktober 2015 tot en met woensdag 28 oktober 2015. Ook het toeristisch infopunt op de hoeve zal gesloten zijn op zondag 25 oktober. Op zondag 1 november is het toeristisch infopunt opnieuw open, volgens de reguliere winteruren: van 14.00 uur tot 16.00 uur. Dan kan u er het gloednieuwe wandelnetwerk aanschaffen, of andere fiets- en wandelroutes. U kan er steeds terecht voor alle toeristische info en tips.

Landbouwpad

Het Landbouwpad is een bewegwijzerde fietstocht van ongeveer 40 km, langs de mooiste akkers en hoeves van het Landschapspark Drongengoed. Bij elke landbouwer staat een bord waarop een specifiek landbouwthema belicht wordt. Geniet van de mooie streek en maak zeker eens een pitstop om heerlijks van de thuisverkoop-hoeves te proeven!

Bekijk hier de route meer in detail.

TOKU-toer

De TOKU-toer is een gratis fietstocht van 38 km lang, van Knesselare, doorheen Kleit naar Ursel en terug. Dertig ondernemers ontwikkelden deze bijzondere fietsroute langs alle attractiepunten en horeca van het Landschapspark Drongengoed. De TOKU-toer is verkrijgbaar bij de deelnemende zaken, gemeentes en toeristische infopunten.

Kabouterpad

Het Kabouterpad ‘Pinnemuts’ is een kleuterpad rondom de Drongengoedhoeve, dat de allerkleinsten (tot en met eerste leerjaar) spelenderwijs kennis laat maken met alle facetten van het bos. De wandeling is ongeveer 2 km lang. In de dreven rondom de Drongengoedhoeve, staan een tiental bordjes met doe-opdrachten en vragen bij een grote paddenstoel. Kabouter Pinnemuts wijst je de weg!

De Luchtreiziger

De Binnenwereld

Pietendriesmolen

Pastorie Knesselare

De Wingerd

Vrekkemkapel

Eikenhof

Gasthof Wilgenhof

Hotel Shamon

Isola Bella

Jeugdherberg Die Loyale

Klein Burkelhof

La Vie En Roos

Keigatbos Wandelroute

Prelude

Rainbow Lodge

Drongengoed Fietsroute

‘t Heerenhuys Ursel

Villa De Keyser

Fietsnetwerk Meetjesland

Cleythil Hotel

Zuidzanderke

Casa Bianca

Cambiare

Natuurreservaat Het Maldegemveld

Het Kanaalreservaat

Natuurreservaat Het Torrebos

Amaryllis