Werken aan vleermuisverblijven in Provinciaal recreatiedomein Het Leen

Midden september startten de eerste werken aan de vleermuisverblijven in Provinciaal recreatiedomein Het Leen in Eeklo.

In het bosgebied van Het Leen zijn vier bunkers en twee munitiegebouwtjes uit het militair verleden van het recreatiedomein ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen. In die winterverblijven telt het recreatiedomein jaarlijks een 150-tal vleermuizen.

De locaties in Het Leen staan echter onder druk. De oorspronkelijke inrichting is stilaan aan vervanging toe en regelmatig wordt er ook vandalisme vastgesteld. Sinds 2009 gaat het aantal aanwezige vleermuizen dan ook permanent achteruit. Daarom werd door het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos een Europese subsidie toegekend voor het herstellen van de vleermuislocaties in Het Leen.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de recreatiedomeinen: “Vleermuizen zijn beschermde zoogdieren. In het provinciaal recreatiedomein Het Leen overwinteren ze in de bunkers en opslagplaatsen in het recreatiedomein. Door die overwinteringsplaatsen op de juiste manier te onderhouden en in te richten, proberen we het vleermuizenbestand in Het Leen op peil te houden of zelfs te laten toenemen.”

Deze subsidie past binnen de natuurdoelen van de Europese Speciale Beschermingszone waarin het recreatiedomein gelegen is, meer specifiek de instandhoudingsdoelen voor vleermuizen in Natura 2000-gebieden.

Werken

Vanaf midden september pakt men de vier bunkers aan de buitenzijde aan. Hierbij worden de aanwezige tochtgaten in de constructies gedicht en wordt er extra aarde opgevoerd als isolatie. Tevens worden de struiken op de bunkers in hakhout gezet zodat ze bij eventuele val geen schade aanrichten. Rondom de bunkers komt er een nieuwe houten afsluiting met daarin een takkenwal om ongewenste betreding en verstoring te voorkomen.

De werken worden uitgevoerd door de sociale werkplaats Groep Intro uit Maldegem. In een tweede fase, volgende zomer, worden de bunkers aan de binnenkant heringericht en voorzien van nieuwe deuren. Dan worden ook de twee nabije opslagplaatsen grondig aangepakt.

Deze actie wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Het Leen … Natuurlijk!

Het Leen laat haar bezoekers elk jaar kennis maken met deze fluwelen fladderaars in het kader van de activiteitenreeks ‘Het Leen…Natuurlijk!’. Op een zomeravond trekken gidsen er dan op uit met een batdetector om vleermuizen te spotten. De deelnemers krijgen ook uitleg over het leven van vleermuizen, hoe je ze kan herkennen en wat schadelijk is voor deze dieren. Je komt op deze activiteit ook te weten of ze nu echt in je haar vliegen of zich als een vampier in je hals vastbijten.

 

Inlichtingen:

Gedeputeerde Annemie Charlier

Tel. 09 267 81 49

 

Provincie Oost-Vlaanderen

dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling

contactpersoon: José De Laender

tel. 09 267 76 32

Landbouw en natuur komen dichter bij elkaar dankzij beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

De win-win situatie voor zowel landbouw als voor natuur is nog te onbekend. Tijdige informatie en vertrouwvolle communicatie zijn de codewoorden die tot nu onvoldoende in de praktijk werden omgezet in de landbouwsector.

Bedrijfsgilde Maldegem en gemeentebestuur Aalter organiseerden begin juli een informatievergadering.

Bedrijfsplanner, zeg maar adviseur, Filip Jonckheere van de VLM bracht zijn verhaal over bloemen en bijen, over schaduwstroken en nestbeschermers bij de leden van de bedrijfsgilde Maldegem. Hij deed dit ter gelegenheid van de verplichte bijscholing die alle sproeistoffengebruikers moeten volgen willen zij hun fytolicentie behouden.

In Aalter nam bedrijfsplanner Pascale Steurbaut het woord en was het het gemeentebestuur dat alle landbouwers uitnodigde om kennis te maken met de voordelen van een overeenkomst voor botanisch beheer, voor soortenbescherming, voor aanleg en onderhoud van een perceelsrand, voor behoud van kleine landschapselementen, voor erosiebestrijding en voor verbetering van de waterkwaliteit.

De purperen hei bloeit reeds prachtig in het Maldegemveld

IMG_4391

Door de lange droogte bloeit de struikheide nu al mooi paars. Normaal gezien kun je pas eind augustus van dit uitbundige schouwspel genieten. Wie van de bloeiende heide in het Maldegemveld wil genieten, trekt dus nu best zijn wandelschoenen aan!

Kies het gele Natuurpuntpad (Krakkepad) dat vertrekt vanaf het infobord op de Krakeelparking. Op de open plekken zie je de paarse vlekken verschijnen.

Dankzij de werkzaamheden door vele vrijwilligers en de professionele terreinploegen van Natuurpunt zorgen we ervoor dat deze heide jong blijft en niet dichtgroeit. Bovendien helpen de runderen van plaatselijke landbouwers en galloways een handje mee om het gras tussen de heide kort te houden.

Speur maar eens naar zoemende wilde bijen, zweefvliegen, sprinkhanen, vlinders, libellen of levendbarende hagedis op het knuppelpad. Misschien treft je er ook nog een zingende boompieper of kom je ree of damhert tegen.

Geniet ervan!

IMG_4393IMG_4403IMG_4433IMG_4402

Meer info vind je op de website van Natuurpunt Maldegem-Knesselare

Volg Natuurpunt Maldegem-Knesselare ook op Facebook

Onderhoudsbeurt voor het speelplein in Kleit

Onlangs kreeg het speelplein in Kleit een grote onderhoudsbeurt door vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem-Knesselare en de oud-Chiroleiding van Kleit! Het blotevoetenpad werd volledig verwijderd en opgekuist, er werden “nieuwe” paadjes gemaakt in het speelbos, de wilgenhutten werden ingevlochten, de wilgen werden geknot en wilgentakken werden geplant langsheen het fietspad. Een mooi voorbeeld van samenwerken!

Natuurreservaat Het Maldegemveld

Het Kanaalreservaat

Natuurreservaat Het Torrebos