Dag van de Natuur in het Maldegemveld

Loods Natuurpunt
Urselweg 81, 9990 Maldegem, België

Help je mee op de DAG VAN DE NATUUR in het Maldegemveld?

Op 15 november 2014 nodigen we je graag uit om mee te doen aan de DAG VAN DE NATUUR in het Maldegemveld. Voor het beheren van 125 ha natuur zijn immers heel wat tijd en handen nodig. Op deze dag stellen we het natuurbeheer en vrijwilligerswerk in het Maldegemveld in de kijker.

dag_van_de_natuur_2014_668

Het Maldegemveld vormt een gevarieerd lappendeken van vennen, poelen, plas-dras zones, grasland, heide, struweel en bos. Aangeplante naaldhoutpercelen worden gekapt en geplagd en maken zo plaats voor heide. Struweel en eiken-berken bos groeien er spontaan terug of worden aangeplant. Zo krijgen heel wat bedreigde planten en dieren terug een kans om zich er optimaal te ontwikkelen. Ze zijn immers op zoek naar een natuur van hoge kwaliteit.
Dit weerspiegelt het vroegere historische landschap. Door de inrichting van natuurlijke waterbergingszones wordt de wateroverlast van Maldegem-Kleit bij hevige regenval aangepakt maar zorgen deze nieuwe waterzones ook voor nieuw leven en een nieuw leefgebied voor tal van planten en dieren.
Maldegemveld is Europese top natuur in je buurt waar er heel wat werkzaamheden door vrijwilligers, professionele ploegarbeiders en landbouwers worden uitgevoerd: wandelpaden onderhouden, bramen en jonge berkenopslag in de heide maaien, graslanden hooien, bosranden open kappen, exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers bestrijden, rasters en knuppelpaden controleren of herstellen.

Natuurpunt Maldegem-Knesselare wil iedereen betrekken bij dit beheer in het natuurgebied Maldegemveld. Zin om de handen uit de mouwen te steken in de buitenlucht, zelfs al kan je maar een uurtje vrijmaken, om mee te helpen voor meer en betere natuur in je buurt? Stip dan 15 november met (groene) fluo in jouw agenda aan!
De vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem-Knesselare staan klaar om je te ontvangen. Iedereen, van jong tot oud, is welkom. Ervaring is zeker niet vereist. We willen op deze dag enkele struwelen aanplanten en een nieuw stuk wandelpad dat zal lopen langs de pas aangelegde waterbergingszones voorzien van pijltjes. We beloven je een lekkere tas soep of warme drank, boterhammen maar ook heel wat gezond zweet en vooral veel plezier!

Op het einde van de werkdag word iedereen uitgenodigd om samen de werkzaamheden te bekijken die worden uitgevoerd in het kader van Europese Life project ‘ Vlaams Veldgebied’ en het project “Gestroomlijnd landschap Splenterbeek-Ede’.

Afspraak om 9.00 uur aan de loods van Natuurpunt, Urselweg 81B te Maldegem-Kleit (GPS: N 51.155117, E 3.47198).
Indien te laat gelieve de Natuurpunt pijlen te volgen die je naar de plaats van de werkzaamheden zullen leiden.
Einde van de werkdag is voorzien rond 16h.
Laat ons weten of je komt via maldegemveld@telenet.be
Info: 0474 48 30 22 – 0474 87 17 62

Je vindt meer info over de lokale afdeling van Natuurpunt op de website van Natuurpunt Maldegem-Knesselare

© Copyright 2014 - Landschapspark Drongengoed | Website door jrgndwvr.be