Het Kanaalreservaat

Zuidleiestraat 2, 9910 Knesselare, België

Kanaalreservaat300Het kanaalreservaat, dit zijn de bermen en taluds langsheen het kanaal Gent-Brugge tussen Aalter en de kanaalbrug van St.Joris-ten-Distel, is het oudste reservaat dat door Natuurreservaten vzw wordt beheerd in ons werkingsgebied. Reeds vanaf 1985 was Quercus vragende partij om de kanaalberm te Bellem te beheren. Dit was toen qua flora en fauna onze interessantste wegberm omdat deze ooit door boeren deels werd gemaaid. Tegenover zulke vraag was er bij Bruggen en Wegen een zekere argwaan merkbaar. De ommekeer kwam er in 1989. Via een WWF-t, dat scholen motiveerde om een terrein als schoolreservaat te beheren, richtte de lagere jongensschool te Knesselare een aanvraag bij Bruggen en Wegen voor een deel van de kanaalbermen te Knesselare. Natuurbeleving- en behoud op een tastbare manier aanleren kan maar best op jonge leeftijd beginnen. Dit jeugdig enthousiasme zien we vaak verlengd in de Jeugdbond voor Natuurstudie en natuurverenigingen allerhande.

Er werd een aanvullende beheersovereenkomst gesloten met Natuurreservaten vzw omdat niet alle beheer door kinderhanden kan worden uitgevoerd. De plantenrijkdom van dit reservaat is zeer gevarieerd. Op de oeverversteviging groeien immers vaak andere planten dan op het jaagpad en de steile taluds. Ongeveer 200 soorten werden er reeds opgetekend. Vooral te St.joris is het een echt plantenparadijs. Met elf soorten is het ondertussen ook bekend als één van de betere wasplaatgraslanden van Vlaanderen. Sedert de grandioze sensibilisatiecampagne ‘Natuur en Landschap langs het kanaal Gent-Brugge’ van 1998 zijn andere Natuurreservaten-afdelingen, werkzaam in kanaalgemeenten, vragende partij om met beheer langs het kanaal te starten. Een fietskaart uitgegeven ter gelegenheid van deze campagne is nog altijd gratis verkrijgbaar.

Je vindt meer info over de reservaten en werking van de lokale afdeling van Natuurpunt op de website van Natuurpunt Maldegem-Knesselare

© Copyright 2014 - Landschapspark Drongengoed | Website door jrgndwvr.be