Landbouw en natuur komen dichter bij elkaar dankzij beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

De win-win situatie voor zowel landbouw als voor natuur is nog te onbekend. Tijdige informatie en vertrouwvolle communicatie zijn de codewoorden die tot nu onvoldoende in de praktijk werden omgezet in de landbouwsector.

Bedrijfsgilde Maldegem en gemeentebestuur Aalter organiseerden begin juli een informatievergadering.

Bedrijfsplanner, zeg maar adviseur, Filip Jonckheere van de VLM bracht zijn verhaal over bloemen en bijen, over schaduwstroken en nestbeschermers bij de leden van de bedrijfsgilde Maldegem. Hij deed dit ter gelegenheid van de verplichte bijscholing die alle sproeistoffengebruikers moeten volgen willen zij hun fytolicentie behouden.

In Aalter nam bedrijfsplanner Pascale Steurbaut het woord en was het het gemeentebestuur dat alle landbouwers uitnodigde om kennis te maken met de voordelen van een overeenkomst voor botanisch beheer, voor soortenbescherming, voor aanleg en onderhoud van een perceelsrand, voor behoud van kleine landschapselementen, voor erosiebestrijding en voor verbetering van de waterkwaliteit.