Laureaten Ideeënwedstrijd 2018 bekend

9 laureaten bouwen mee aan het landschapspark Drongengoed

Het landschapspark Drongengoed organiseerde een ideeënwedstrijd om de inwoners, ondernemers en verenigingen uit de streek actief te laten meewerken aan de uitbouw van het landschapspark. De jury selecteerde 9 laureaten. Vlaams minister Joke Schauvliege en Gedeputeerde Jozef Dauwe maakten de 9 beste ideeën bekend op 21 oktober 2018. De laureaten krijgen een budget van 800 euro voor de realisatie van hun project. De medewerkers van het landschapspark bieden daarnaast ondersteuning gedurende één jaar: van idee tot realisatie.
Dit initiatief kadert in het strategisch project landschapspark Drongengoed: de Vlaamse overheid, zeven gemeenten, twee provincies en tal van verenigingen werken samen om de troeven van het landschapspark verder te ontwikkelen en uit te spelen in een groter gebied. De beleving van natuur en platteland staat daarbij centraal.

9 laureaten, 9 inspirerende projecten

1. Onthaalborden voor natuurgebieden in het landschapspark

Natuurpunt en Partners Meetjesland wil bezoekers van de natuurgebieden Maldegemveld, Burkel en de Knesselaarse Kanaalberm meer informatie kunnen bieden. Daarom willen ze graag informatieborden plaatsen. “Bezoekers van het landschapspark voldoende informatie bieden is een van de doelstellingen van het landschapspark Drongengoed, daar draagt dit project haar steentje duidelijk aan bij”, aldus de jury.

2. Plattelandskoffer Drongengoed

De Bedrijfsgilde Maldegem wil enkele plattelandskoffers samenstellen. Die bevatten posters, boeken, informatieve bundels, zoekkaarten en gezelschapsspelen rond landbouw en het leven op en rond de boerderij. Scholen uit de buurt kunnen dit ontlenen om de lessen rond de streek nog aantrekkelijker te maken voor de kinderen. De jury ziet een duidelijke meerwaarde van dit project: “Deze plattelandskoffers zullen kinderen helpen om bij te leren over het platteland en het boerderijleven, maar ook over het bos en haar dieren.”

3. Samen werk maken van meer bos in het Drongengoed

Op 25 november organiseert Natuurpunt verschillende bosplantacties in het landschapspark. Met het budget van de ideeënwedstrijd willen ze de communicatie rond dat evenement verzorgen met flyers en aangepaste website, sociale media. Ze willen immers inwoners en verenigingen uit de streek oproepen om mee te komen aanplanten en het ruime publiek duidelijk maken waarom nieuw bos belangrijk is. Op de dag zelf gaan ze de vrijwilligers ook extra in de watten leggen met een hapje en drankje en bijvoorbeeld kinderanimatie voorzien. Jury: “Dit project helpt om een draagvlak te creëren voor een van de doelstellingen van het landschapspark Drongengoed”.

4. Virtuele rondleiding: vervolg

Spanhove Media was ook in 2017 laureaat met een virtuele rondleiding door het Drongengoedbos.
Met dit vervolg wil hij de bezoekers ook de andere mooie plekjes in het landschapspark
Drongengoed laten zien met een virtuele rondleiding. “De eerste virtuele wandeling bewees al een
schot in de roos te zijn. Deze tweede wandeling zal ook plekjes in de rest van het landschapspark
Drongengoed op een originele manier in de kijker plaatsen”, licht de jury toe.

5. Monumentale bomen in het landschapspark Drongengoed

Bomen zijn soms echte monumenten door hun grootte, leeftijd, de verhalen die ermee verbonden
zijn, enz. Natuurpunt en Partners Meetjesland wil zo’n bomen in het landschapspark Drongengoed in
kaart brengen en de waarde en het verhaal van die bomen aan het brede publiek vertellen.
“Waardevolle bomen krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen, dit project kan daar
verandering in brengen”, is de jury enthousiast.

6. Opfrissen Boerenparlement

De bankjes aan het grote veldkruis in het Keigatbos zijn een populaire ontmoetingsplaats voor
buurtbewoners en dorpelingen uit de streek, beter bekend als het “boerenparlement”. Maar
vanwaar komt die naam “Boerenparlement” en waarom kwamen mensen hier vroeger ook al
samen? Bewonersplatform UrselinZicht wil de plaats graag opfrissen met een wand, én de
geschiedenis van deze plek met tekst en foto’s vertellen. Jury: “Een waardevol initiatief. Er waren al
langer ideeën om het boerenparlement op te frissen, dit project geeft daar een concrete invulling aan.
Bovendien is een samenwerking met Natuurpunt Zomergem mogelijk.”

7. Boerenparlement (bis)

Natuurpunt Zomergem wil opnieuw een schuilmogelijkheid aanbieden op deze ontmoetings- en
stopplaats. De jury vroeg aan UrselinZicht en Natuurpunt Zomergem om samen te werken zodat de
beide projecten één geheel vormen. “De plek is in de streek zeer gekend en kan stilaan als erfgoed
worden beschouwd. Een opfrissing is zeker geen overbodige luxe”, bevestigt de jury.

8. Bewoning op en rond de cuesta door de eeuwen heen: De bronstijd (ca 1500 BC)

Danny Verheye heeft een maquette gebouwd van één van de oudste boerderijen die in de streek zijn
gevonden: een boerderij uit de midden bronstijd (ca 1500 BC). Hij wil die graag toevoegen aan de
tentoonstelling op de Drongengoedhoeve maar dit vraagt uiteraard de nodige bescherming; de
aankoop van een glazen beschermkap (diarama) zal via de ideeënwedstrijd bekostigd worden. De
jury spreekt: “Leuk en zinvol project. Dit project verdient zeker om ook voldoende onder de aandacht
te worden gebracht”.

9. Verhalen van den Buiten & De geheimen van Drongengoed in het Meetjesland

Het landschapspark Drongengoed zit vol verhalen, oude landbouwwijsheden, oude spreuken, oude
gerechten, verhalen over personen, gebouwen en bomen. De Meetjeslandse gidsenvereniging wil die
verhalen in de eerste plaats verzamelen en ten tweede ze verder vertellen aan al wie ze graag wil
horen. Daarvoor zullen ze twee verhalentochten organiseren. “Het idee om deze verhalen te laten
herleven speelt al langer bij de mensen achter het landschapspark Drongengoed. Met dit project
wordt daar nu ook concreet invulling aangegeven”, zegt de jury enthousiast.