Het Landschapspark Drongengoed lanceerde in het voorjaar van 2018 een tweede editie van de Ideeënwedstrijd om het park en haar belevingswaarde verder uit te bouwen. De jury selecteerde de beste ideeën en de negen laureaten kregen elk een budget van 800 euro om hun idee uit te voeren. We stellen ze graag even kort voor. De komende maanden zullen we regelmatig nieuwsberichten over deze projecten delen, dus houd onze website en sociale media in de gaten!

1. Onthaalborden voor natuurgebieden in het landschapspark

Natuurpunt en Partners Meetjesland wil bezoekers van de natuurgebieden Maldegemveld, Burkel en de Knesselaarse Kanaalberm meer informatie kunnen bieden. Daarom willen ze graag informatieborden plaatsen. “Bezoekers van het landschapspark voldoende informatie bieden is een van de doelstellingen van het landschapspark Drongengoed, daar draagt dit project haar steentje duidelijk aan bij”, aldus de jury. Ondertussen werden de onthaalborden aan het kanaal Gent-Brugge geplaatst en wordt er gewerkt aan de andere infoborden.

2. Plattelandskoffer Drongengoed

De Bedrijfsgilde Maldegem wil enkele plattelandskoffers samenstellen. Die bevatten posters, boeken, informatieve bundels, zoekkaarten en gezelschapsspelen rond landbouw en het leven op en rond de boerderij. Scholen uit de buurt kunnen dit ontlenen om de lessen rond de streek nog aantrekkelijker te maken voor de kinderen. De jury ziet een duidelijke meerwaarde van dit project: “Deze plattelandskoffers zullen kinderen helpen om bij te leren over het platteland en het boerderijleven, maar ook over het bos en haar dieren.”

3. Samen werk maken van meer bos in het Drongengoed

Op 25 november hield Natuurpunt verschillende bosplantacties in het landschapspark. Met het budget van de Ideeënwedstrijd hebben ze de communicatie rond dat evenement verzorgd met flyers en een aangepaste website. Ze hebben immers inwoners en verenigingen uit de streek opgeroepen om mee te komen aanplanten en het ruime publiek duidelijk te maken waarom nieuw bos belangrijk is. Op de dag zelf werden de vrijwilligers ook extra in de watten leggen met een hapje en drankje. Jury: “Dit project helpt om een draagvlak te creëren voor een van de doelstellingen van het landschapspark Drongengoed”.

4. Virtuele rondleiding: vervolg

Spanhove Media was ook in 2017 laureaat met een virtuele rondleiding door het Drongengoedbos. Met dit vervolg wil hij de bezoekers ook de andere mooie plekjes in het landschapspark
Drongengoed laten zien met een virtuele rondleiding. “De eerste virtuele wandeling bewees al een schot in de roos te zijn. Deze tweede wandeling toont ook plekjes in de rest van het landschapspark Drongengoed op een originele manier in de kijker plaatsen”, licht de jury toe. De volledige digitale wandeling kan je hier bekijken.

5. Monumentale bomen in het landschapspark Drongengoed

Bomen zijn soms echte monumenten door hun grootte, leeftijd, de verhalen die ermee verbonden zijn, enz. Natuurpunt en Partners Meetjesland wil zo’n bomen in het landschapspark Drongengoed in kaart brengen en de waarde en het verhaal van die bomen aan het brede publiek vertellen. “Waardevolle bomen krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen, dit project kan daar verandering in brengen”, is de jury enthousiast. Op hun zoektocht naar opmerkelijke oude bomen ontdekten de fotografen van dit project heel wat prachtige bomen. Geniet van een selectie uit hun fotoreeks tijdens de reizende tentoonstelling. De tentoonstelling opent op zondag 13 oktober in het nieuwe bosinfocentrum in Het Leen en reist daarna verder langs Meetjeslandse wegen.

6. Opfrissen Boerenparlement

De bankjes aan het grote veldkruis in het Keigatbos zijn een populaire ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en dorpelingen uit de streek, beter bekend als het “boerenparlement”. Maar
vanwaar komt die naam “Boerenparlement” en waarom kwamen mensen hier vroeger ook al samen? Bewonersplatform UrselinZicht wil de plaats graag opfrissen met een wand, én de
geschiedenis van deze plek met tekst en foto’s vertellen. Jury: “Een waardevol initiatief. Er waren al langer ideeën om het boerenparlement op te frissen, dit project geeft daar een concrete invulling aan. Bovendien is een samenwerking met Natuurpunt Zomergem mogelijk.”

7. Boerenparlement (bis)

Natuurpunt Zomergem wil opnieuw een schuilmogelijkheid aanbieden op deze ontmoetings- en stopplaats. De jury vroeg aan UrselinZicht en Natuurpunt Zomergem om samen te werken zodat de beide projecten één geheel vormen. “De plek is in de streek zeer gekend en kan stilaan als erfgoed worden beschouwd. Een opfrissing is zeker geen overbodige luxe”, bevestigt de jury.

8. Bewoning op en rond de cuesta door de eeuwen heen: De bronstijd (ca 1500 BC)

Danny Verheye heeft een maquette gebouwd van één van de oudste boerderijen die in de streek zijn gevonden: een boerderij uit de midden bronstijd (ca 1500 BC). Hij wil die graag toevoegen aan de tentoonstelling op de Drongengoedhoeve maar dit vraagt uiteraard de nodige bescherming; de aankoop van een glazen beschermkap (diarama) zal via de ideeënwedstrijd bekostigd worden. De jury spreekt: “Leuk en zinvol project. Dit project verdient zeker om ook voldoende onder de aandacht te worden gebracht”.

9. Verhalen van den Buiten & De geheimen van Drongengoed in het Meetjesland

Het landschapspark Drongengoed zit vol verhalen, oude landbouwwijsheden, oude spreuken, oude gerechten, verhalen over personen, gebouwen en bomen. De Meetjeslandse gidsenvereniging wil die verhalen in de eerste plaats verzamelen en ten tweede ze verder vertellen aan al wie ze graag wil horen. Daarvoor zullen ze twee verhalentochten organiseren. “Het idee om deze verhalen te laten herleven speelt al langer bij de mensen achter het landschapspark Drongengoed. Met dit project wordt daar nu ook concreet invulling aangegeven”, zegt de jury enthousiast. Op maandag 30 september werd een Tipavond georganiseerd voor gidsen uit de streek en de gastheren en ambassadeurs. Op zaterdag 26 oktober kan je mee op verhalenfietstocht in de omgeving van Aalter en op vrijdag op verhalenwandeltocht op 15 november kan je, tijdens de Week van de Smaak, mee op een smaakvolle wandeltocht vol verhalen en enkele hapjes.