Natuurherstel in het Drongengoed gaat van start

PERSBERICHT – 1 augustus 2018

De komende jaren vinden enkele grote werken plaats in het Drongengoed en deze gaan eind deze
week van start. De focus ligt op de omvorming van homogene naaldhoutbestanden, het herstel
van heide, het behoud van de dreven met zomereiken en beuken, de aanleg van bosranden en
nieuw bos in het gebied. Zo zal zowel het aanwezige bos als de heide rijker aan planten‐ en
diersoorten én kwaliteitsvoller worden. Ook de recreatieve voorzieningen krijgen stap voor stap
een opknapbeurt.

Lees hier het volledige persbericht van het Agentschap Natuur en Bos: 20180801 Natuurherstel in Drongengoed van start -ANB