Het dorp Oostwinkel is een charmante kern, ontstaan aan de weg Zomerweg – Maldegem. Aan de oostkant van het dorp loopt de Waegemakersbeek waarvan de bron ontstaat ter hoogte van het vliegveld, op een hogere plek van de cuesta. Verspreid doorheen het dorp zijn nog enkele waardevolle hoeves en erven aanwezig. De gemeenschapsfuncties zoals kerk, begraafplaats, speelpleintje, school zijn echter verborgen achter de bebouwing langsheen de Kruipuit/Leischoot.

De plannen voor het ontwijden van de kerk kunnen een nieuwe dynamiek binnen het dorp teweegbrengen en vanuit het onthaalplan zien we dit als een interessante kans. Het dorp zien we hierdoor binnen het onthaalplan landschapspark Drongengoed als instappunt. Het kerkgebouw kan (gedeeltelijk) een nieuwe functie binnen het dorp brengen en hiermee de verbinding in de gemeenschap tussen het dorp en zijn omgeving versterken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het inzetten van de ruimte als lokaalmarkt waar boeren uit de streek hun producten direct aan de gebruikers kunnen verkopen. De ontwijde kerk van Roeselare is hiervoor een geslaagd voorbeeld. De radiaal loopt doorheen de kern van Oostwinkel. Het dorp wordt hiermee op een veilige en aangename manier verbonden met het Drongengoed en Het Leen. De stenige ruimte achter de kerk en de Leendreef kan hier vergroend en ingericht worden als kleine parkeerplaats, rustplaats en mogelijkheid tot het geven van informatie.