Kleit, poort ten noorden van het grote Drongengoed-Maldegemveld

De Maldegemse deelgemeente Kleit, met zijn opvallende Kampelhelling afgescheiden van Adegem en Maldegem, is de noordelijke poort naar het Drongengoed. Het is ook tussen Kleit en Drongengoed dat zich de meeste horecazaken bevinden, bekend onder meer voor lekkere ribbetjes en paling.

Het speelbos van Kleit

Nog een heel mooi beeld tussen Kleit en Drongengoedhoeve is de Langedreef (ligt op het Fietsnetwerk Meetjesland knooppunt 71) en nog iets noordelijker Hotel Cleythil en de historische Papinglohoeve. Tof plekje in Kleit waar je met de kinderen zeker eens moet gaan: het speelbos!

De Kampel wordt in de volksmond wel eens ‘Poggio van Kleit’ en inderdaad, voor de modale fietser, is het een stevige kuitenbijter. De top van de Kampel, met zijn watertoren en zicht op Eeklo, geeft je een heel mooi bewijs van het feit dat het Meetjesland helemaal niet zo vlak is als het lijkt. De naam Kleit is afgeleid van ‘Cleythil’, een rechtstreekse verwijzing naar de Cuesta Zomergem-Oedelem, de glooiende heuvelrug waarop ook het Landschapspark Drongengoed zich neervlijt. Wist je dat de hellingen hier tot 35 meter hoog boven de zeespiegel ‘uittorenen’?

Onthaalplan voor Kleit, Papinglo en omgeving

Het landschapspark dankt zijn naam aan het Drongengoedbos en is binnen de regio wellicht het meest bekende bos en bestemming. De Drongengoedhoeve is ook de best bewaarde hoeve en straalt een waardevolle sfeer van cultuurhistorie en bos- en natuurbeleving uit. Maar om het totale verhaal uit de streek te vertellen zijn twee andere hoeves of voormalige proosdijen, namelijk de Papinglohoeve en de Burkelhoeve, net zo belangrijk. Binnen het onthaalplan krijgen deze andere locaties en diverse dorpen, waaronder Kleit, dan ook een belangrijke rol als uitvalsbasis en verbinding tussen gemeenschap en landschap. Kleit en de ‘Cleythil’ verwijzen naar de dikke kleilaag van de cuestarug die hier aan de oppervlakte ligt en op sommige plekken zichtbaar is. Cleythil is een zogenaamde ‘getuigenheuvel’, het laat de geologische kenmerken van het landschap voelen en zien. Bovenop de heuvel ligt al vanaf de 12de eeuw de Papinglohoeve, vandaag een hotel – restaurant. Net als bij de Drongengoedhoeve zijn vanaf de 12e eeuw vanuit deze hoeves ontginningen van het middeleeuwse Maldegemveld georganiseerd.

In dit gebied is in de 19e eeuw door de meer geschikte bodemkwaliteit meer bos in akkerland omgezet dan rond de Drongengoedhoeve. In het landschap is het dambordpatroon van haaks op elkaar staande dreven goed terug te zien. De lange, rechte dreven zijn eeuwen terug op zo’n manier aangelegd dat de kerktorens in de omgeving zichtbaar waren. Het onthaalplan wil de positie van de Papinglohoeve en zijn omgeving versterken. De plek kan hierbij uitgroeien tot een nieuwe poort ‘Poort Papinglo’ waar culinair genieten, lokaliteit en ambacht centraal staan. Door zijn directe ligging aan de N44 is de hoeve relatief vlot bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer zonder dat een grote impact op de draagkracht van natuur en leefomgeving heeft. Voor de ontsluiting kunnen verschillende opties onderzocht worden, ofwel rechtstreeks via de N44, Torredreef en Kleitkalseide. Ook kan hier een nieuwe stop van het openbaar vervoer voorzien worden. De zone rond de hoeve wordt landschappelijk ingekaderd en krijgt een groene parking tussen bomen.Hierbij wordt er ruimte voorzien voor extra functies zoals een speelvoorziening, informatiepunt en moestuin of kleinschalige gemeenschapslandbouw. Door het verruimen van de infrastructuur kunnen waardevolle sociale interacties ontstaan tussen de verschillende gebruikers en beheerders.

Het verdichten en uitbouwen van het wandel- en fietsnetwerk is belangrijk zodat Poort Papinglo dus een interessante uitvalsbasis voor kleine en grotere wandelenfietslussen kan worden. Het veilig en attractief oversteken van de N44 is hierin cruciaal. Zodra deze oversteek is gemaakt, komen diverse natuur- en bosgebieden zoals het Torrebos of Kallekesbos ook binnen bereik. Vanaf Poort Papinglo is het een kleine kilometer wandelen doorheen het mooie en typische drevenlandschap tot aan het Drongengoedbos. De Drongengoedhoeve (als tussenstop) en Maldegemveld liggen binnen een aangenaam wandelrondje van 5km. De ringroute of loop passeert Papinglohoeve en het dorp van Kleit en verbindt zo in een aangename fietsroute van ongeveer 12km de drie hoeves met elkaar. Het Dorp Kleit heeft een waardevolle ligging als voorportaal vanaf Maldegem naar het Drongengoedbos. De kern is omringd met een waardevol landschap en had van oudsher een sterke relatie met de Papinglohoeve en de ontginning van het landschap. Deze relatie met het omringende landschap en de hoeve is echter letterlijk visueel verdwenen achter de lintbebouwing.

Door de komst van de N44 in de jaren ’70 is het dorp in twee gesplitst en is de relatie met de westzijde moeizaam. Wie echter goed kijkt, ziet wel een verborgen netwerk aan interessante pareltjes en openbare ruimten, zoals de bijzondere en serene plek van de Mariagrot. Dit is een bedevaartsoord dat achteraan de pastorietuin werd gebouwd. Ook ander gemeenschapsfuncties zoals de begraafplaats, speeltuin, vijvers en bosfragmenten liggen als verborgen eilanden in het dorp. Het Onthaalplan stelt voor om deze fragmentarische groene plekken aan elkaar te rijgen tot een verbindende groene en publieke structuur doorheen het dorp. Dit door, waar mogelijk, enkele publieke doorsteken te vergroten en met een veilige openbare route deze plekken te verbinden vanuit het hart van het dorp met het landschap. Zo kan het Onthaalplan en landschapspark Drongengoed een impuls
geven aan een aangename en kwalitatieve leefomgeving van de inwoners van Kleit.