Welkom in poortdorp Knesselare

‘Knesse’ in de naam ‘Knesselare’ zou afkomstig zijn van Clesse of Kliskruid. Het achtervoegsel -‘lare’ betekent: een onbebouwd, woest stuk grond. Deze dorpskern was voorheen een natuurlijke vlakte, typisch onderdeel van de oude veldgebieden. Het Drongengoed is zo’n veldgebied met een heel lange geschiedenis. De dorpskern van Knesselare is een belangrijke schakel binnen het landschapspark Drongengoed.

Knesselare is een landelijk dorp, met een gezellige dorpskern. Ontdek het dorpsplein ‘De Plaats’ en zijn aanpalende straatjes in het groen. Daar liggen de meeste café’s, restaurants en winkels. Ontdek in Knesselare het ‘Hemelrijkpark’. Dit gemeentelijk park is een groen pareltje midden de dorpskern.

Onthaalplan voor Knesselare

De kern van Knesselare is binnen het onthaalplan landschapspark Drongengoed benoemd als onthaalpoort. Door de aanwezigheid van N-wegen is de kern zwaar belast met vracht- en autoverkeer wat een stempel drukt op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp. De relatie tussen de Kerkstraat en de Grote Markt en bij uitbreiding de noord- en zuidzijde van het dorp, is hierdoor moeizaam. Het dorp heeft wel enkele interessante groengebieden zoals het Cogetamapark of Hemelrijkpark aan de zuidrand, de Pastorie met pastorietuin en achterliggende begraafplaats in het centrum en een braakliggende zone aan de oostrand tussen kerkstraat en Aalterseweg.

Dit gebied met nog een bijzonder patrimonium, zoals de oude leerlooiermolen, kan een gunstige inbreidingslocatie voor het dorp worden. Door hier een groen ingepaste parkeerplaats te voorzien, kunnen de parkeerplaatsen van de Grote markt verplaatst worden en kan de Grote Markt ingericht worden als aangename en groene verblijfsruimte. Door het voorzien van enkele doorsteken richting Kerkstraat en De Plaats ligt de Grote Markt immers op een boogscheut. Vanaf de Grote Markt vertrekken diverse langzaamverkeersverbindingen richting landschap. De Kerkstraat kan hiervoor ingericht worden als een groene en autoluwe straat, een groene as tussen Grote Markt en Cogetamapark. Door het open maken van het Cogetamapark naar de achterliggende velden en het doortrekken van de wandelroute zal het in de toekomst uitgroeien tot een poort naar het omliggende landschap.