Nieuwe website Drongengoed

Wil je de merknaam gebruiken?

Organiseer jij een activiteit of evenement binnen het landschapspark? Heeft dit te maken met één van de volgende thema’s: bos- en natuur, duurzame recreatie, dorpen, erfgoed, platteland, landbouw, lokale handel, enz. ? En past het binnen een duurzame visie op de omgeving?

Dan bouw jij ook een beetje mee aan het landschapspark en mag je onze merknaam gebruiken. Je stuurt hiervoor een e-mailbericht aan de projectcoördinator (geert.storme@RLM.be) met de naam van jouw initiatief, activiteit of evenement, een korte uitleg hierover en op welke manier dit bijdraagt aan het landschapspark Drongengoed. Daarna bekijken wij het en laten weten of je het beeldmerk (logo) mag gebruiken.