Samenwerking loont!

Zeven gemeenten, twee provincies en de Vlaamse overheid zijn betrokken bij het landschapspark Drongengoed en hebben ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Samen met de middenveldorganisaties en verenigingen uit de streek willen ze het landschapspark verder uitbouwen en promoten. Ze zetten acties en projecten op rond landbouw, natuur/bos, recreatie, horeca, lokale handel, platteland, enz.

Doelstellingen van strategisch project
Het “landschapspark Drongengoed” werd erkend als strategisch project omdat de ruimtelijke uitdagingen groot zijn en belangrijk zijn op Vlaams niveau. De partners zullen werken aan drie doelstellingen:
1) Duurzame uitbouw van het Landschapspark Drongengoed als een gebied voor de recreatieve beleving van natuur en platteland.
2) Begeleiding van processen rond gebiedsspecifieke projecten die bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het gebied.
3) Lokale verbondenheid vergroten via het stimuleren van projectontwikkeling door lokale actoren en inwoners.

Met de middelen van het strategisch project, de Vlaamse overheid, provincies en gemeenten is er een projectcoördinator aangesteld en kunnen projecten gefinancierd worden.
Link: Ruimte Vlaanderen – strategische projecten.

Overlegstructuur

Het groot aantal partners vergt een goed uitgebouwde overlegstructuur:
– Stuurgroep onder leiding van gouverneur Jan Briers: deze groep zet de grote lijnen van het project uit en neemt de beslissingen. Hierin zijn de besturen en financierende partijen vertegenwoordigd.
– Projectbureau: dit bespreekt de thema’s en onderwerpen grondig door en stelt dan een beslissing voor aan de stuurgroep. Eenmaal de stuurgroep akkoord gegaan is, zorgt het projectbureau voor de uitvoering. De besturen zijn vertegenwoordigd, maar ook de middenveldorganisaties die een werking hebben rond landbouw, natuur/bos, recreatie, enz.
– Werkgroepen: rond verschillende thema’s en projecten zullen werkgroepen opgericht worden waarin ook lokale betrokkenen kunnen deelnemen.

Historiek
De voorbije 10 jaar zijn er al verschillende samenwerkingsverbanden opgezet rond projecten in het Drongengoedgebied. Hieronder enkele voorlopers van het huidige samenwerkingsverband en enkele realisaties:

2003-2007: Uitbouw van de Drongengoedhoeve als streekbezoekerscentrum (Een Europees Interreg III-project)

• Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Knesselare, vzw toerisme Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal landschap Meetjesland, Westtoer (provincie West-Vlaanderen), en vzw Drongengoedhoeve.
• toeristisch infopunt op de Drongengoedhoeve geopend
• kruidentuin aangelegd
• tentoonstellingsruimte ingericht

2012-2014: “Dynamische dorpskernen door een beleefbaar Drongengoedgebied” (Leader-project in het kader van Plandocument plattelandsontwikkeling)

• Een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Knesselare en Maldegem, het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaanderen), Regionaal Landschap Meetjesland vzw, Natuurpunt vzw, Natuurpunt Maldegem-Knesselare vzw en Toerisme Meetjesland vzw.
• Het landschapspark werd opgericht, kreeg een logo en huisstijl voor de communicatie.
• Website voor promotie van het landschapspark
• fietsverhuur in dorpen rond het Drongengoedbos.
• Startpunten werden ingericht in de omliggende kernen: het Cogétamapark te Knesselare, de dorpskern van Ursel met leuke elementen rond de volksfiguur “Pierlala; en een speelbos op wandelafstand van Kleit.

2013-2015: “De oude velden vertellen: avontuurlijke arrangementen” (Leader-project in het kader van plattelandsontwikkeling)

• Samenwerkingsverband “werkgroep landschapspark Drongengoed”, ontstaan uit het vorige project met dezelfde partners.
• fietsroute et lokale horecazaken,
• wandel- en fietstrajecten rond WOII-vliegveld B67, landbouwpad, ..
• Een tentoonstelling rond de ”Cuesta” in de Drongengoedhoeve