Een landschapspark …even voorstellen

Een landschapspark is een gebied met hoge cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke kwaliteiten: de rijke geschiedenis is duidelijk herkenbaar in het landschap, het gebied herbergt grote en speciale natuurwaarden, en we vinden het een “mooi landschap”. Samen geven deze elementen de streek een eigen identiteit en een typisch karakter.
Bij de term “park” denken we aan een groene ruimte waar we kunnen wandelen, fietsen, sporten, rusten, ontspannen, spelen, enz.
Samengevat is een landschapspark een mooie omgeving met verschillende troeven, waar je kan genieten, de streek ontdekken en heerlijk ontspannen.

Het landschapspark Drongengoed … van waar tot waar?

Het “landschapspark Drongengoed” beslaat een heel ruim gebied en strekt zich uit over zeven gemeenten. In de kern ligt het Drongengoedbos met aansluitend het Maldegemveld, het Keigatbos, Burkel en het Koningsbos te Oedelem (Beernem). Je treft er grote bos- en natuurcomplexen aan, dreven, kleinschalig agrarisch landschap, dorpen en open landbouwgebied.
Op ruimere afstand liggen volgende bos- en natuurgebieden die verbonden zijn met het kerngebied en/of die zich onder de vlag van het landschapspark willen profileren:

  • in oostelijke richting het provinciaal domein “Het Leen”, en nog verder over de N9 de “Kwadebossen” en de “Lembeekse bossen”.
  • ten zuidoosten vormt het kanaal Gent-Oostende ongeveer de grens met het naburige landschapspark “Bulskampveld”.
  • in zuidelijke richting de Kraenepoel en de Markettebossen rond Bellem (Aalter).

projectgebied_gemeenten_2

Een strikte afbakening kunnen we niet aanbieden en dat willen we ook niet…