Permanente tentoonstelling ‘Het geheim van de Cuesta’

De permanente landschapstentoonstelling ‘Het geheim van de Cuesta’ op de Drongengoedhoeve brengt de ontwikkeling van het typische Cuesta-landschap in beeld: vanaf het geologische ontstaan, over de gebruiken in de archeologie, tot het veelzijdige stuk platteland, wat het huidige gebied is. Het Cuesta-landschap, de typerende kleiheuvel, loopt van Zomergem tot Oedelem. Het huidige drevenpatroon van het Drongengoed is een gevolg van de bewerking van dat Cuesta-landschap.

De tentoonstelling is gehuisvest in de schuur naast de cafetaria, waar ook het toeristisch infopunt ondergebracht is. Naast de informatieve functie, heeft de tentoonstelling ook een ‘uitsturende’ functie. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling de uitvalsbasis wordt voor een wandeling of fietstocht in het gebied. Er zijn tenslotte nog veel relicten in het landschap zelf terug te vinden. Ook klassen uit het secundair onderwijs of andere groepen zullen de tentoonstelling kunnen bezoeken. De tentoonstelling is gratis en is elke zaterdag en zondag geopend.

Dankzij financiële middelen van het Europees Landbouwfonds, de eigenaars van de Drongengoedhoeve, Paul Vansteelandt en Raoul De Bruyne, en het Agentschap voor Natuur en Bos kwam deze tentoonstelling tot stand. Inhoudelijk werd de tentoonstelling uitgewerkt door werkgroepen onder leiding van Paul Vansteelandt (geologie), professor Wim De Clercq (archeologie) en Griet Buyse en Marc Spanhove (natuur – Agentschap voor Natuur en Bos). Ontwerpbureau Exponanza gaf de tentoonstelling vorm.

Zeker een bezoekje waard!