Start strategisch project Landschapspark Drongengoed

Op zaterdag 17 december werd het startschot van het strategisch project landschapspark Drongengoed gegeven. Samen met Vlaams minister Joke Schauvliege en gouverneur Jan Briers engageren de Vlaamse overheid, twee provinciebesturen, zeven gemeenten en tal van verenigingen zich om de komende drie jaar het landschapspark verder uit te bouwen. Doel? De toeristisch-recreatieve troeven verder ontwikkelen en uitspelen in een groter gebied, met méér ambitie. Ook het Regionaal Landschap Meetjesland is betrokken!

Verder bouwen op bestaande samenwerking
Het Drongengoedbos is het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen (550ha). Het ligt op wandel- en fietsafstand van andere natuur- en bosgebieden zoals het Maldegemveld, Burkel en Kallekesbos, Keigat, het Leen, Lembeekse bossen, Koningsbos (Oostveld), Kraenepoel en Markettebossen.
In 2013 werd het landschapspark Drongengoed opgericht. De verschillende partners (gemeenten Maldegem, Knesselare, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt vzw, natuurpunt afdeling Maldegem-Knesselare, Toerisme Meetjesland vzw en Regionaal landschap Meetjesland vzw) wilden het Drongengoedgebied niet enkel versterken en toeristisch-recreatief uitbouwen, maar ook promoten: ze ontwierpen een logo, lanceerden een website met activiteiten, en richten in de omliggende dorpen een leuke startplaats in voor bezoekers.
Na afloop van het project ging de samenwerking door en zochten ze naar een vervolgproject. In december 2015 keurde minister Joke Schauvliege het strategisch project landschapspark Drongengoed goed. De komende drie jaar kan een projectcoördinator, ingebed bij het Regionaal Landschap Meetjesland, aan de slag in het gebied. Het projectgebied is ruimer en strekt zich nu uit over de cuesta Zomergem-Oedelem. Het sluit aan bij het Landschapspark Bulskampveld (West-Vlaanderen) en omvat volgende gemeenten: Aalter, Beernem, Eeklo, Knesselare, Maldegem, Waarschoot en Zomergem.

Landschapspark met ambitie
Het project moet een antwoord bieden op twee noden. Wouter Deventer, projectcoördinator bij het Regionaal Landschap, licht toe: “enerzijds willen we meer structurele werking rond het landschapspark opbouwen. Anderzijds moeten we de coördinatie verzekeren tussen de vele partijen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Hiervoor willen we een overlegstructuur op poten zetten tussen de vele besturen en de mensen op het terrein.” Er zal gewerkt worden rond 3 doelstellingen.
1. Toeristisch-recreatieve beleving van het gebied vergroten. Bijvoorbeeld de beleving van natuur en platteland stimuleren door onthaalplekken voor bezoekers en parkings op weloverwogen plaatsen inrichten.
2. Ruimtelijke projecten uitwerken in specifieke deelgebieden rond landbouw, natuur en bos, recreatie, erfgoed, ontwikkeling van de dorpskernen …
3. Inwoners en ondernemers actief laten meewerken aan de uitbouw van het landschapspark, via een projectoproep.

Samenwerkingsovereenkomst en partners
Onder leiding van gouverneur Jan Briers werken vele besturen en middenveldorganisaties de komende drie jaar samen aan een ambitieus landschapspark Drongengoed in beweging. De Vlaamse overheid, de provincie Oost- en West-Vlaanderen en de betrokken gemeenten ondertekenen ook een samenwerkingsovereenkomst voor de projectperiode van 3 jaar en dragen zo bij aan de financiering van het project.
Heel wat organisaties verlenen hun steun en medewerking aan het project: lokale afdelingen van natuurpunt, natuurpunt en partners Meetjesland vzw, Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw, Toerisme Meetjesland vzw, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Regionaal landschap Houtland vzw, Regionaal landschap Meetjesland vzw, Westtoer enz.