Verslag infowandeling 4 juli 2018 – Agentschap voor Natuur en Bos

Infowandeling

Op woensdagavond 4 juli 2018 vond in het Drongengoed een eerste informatiewandeling plaats.
Tijdens deze wandeling toonden medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos op terrein
welke beheerwerken de volgende jaren op stapel staan in het Drongengoed.

Verslag

Aan de hand van dit verslag kan je lezen welke werken op stapel staan in het Drongengoed, wat die
werken zullen inhouden en waarom het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
deze werken laat uitvoeren. In bijlage 1 vindt u een basiskaartje waarop een aantal plaatsen
aangeduid staan, waarnaar in dit verslag verwezen wordt. U kan ook de aangeduide route zelf
wandelen, zo passeert u enkele plaatsen waar werken zullen plaatsvinden.

Verslag terreinbezoek Drongengoed werken ANB najaar 2018

Nieuwe infowandeling

Om u voldoende te informeren over de geplande werken, nodigt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) u van harte uit op een extra infowandeling in het Drongengoed op zondagvoormiddag 9 september 2018 om 10 uur. Tijdens deze wandeling geeft het ANB u wat meer uitleg over het hoe, wanneer en waarom van de geplande werken.

Infowandeling Drongengoed zondag 9 september 2018